4-H EMBLEM

 
 

4-HThe 4-H Name and emblem have U.S. federal protection under federal code 18 U.S.C. 707.
The official 4-H emblem is a green Four-Leaf-Clover with a white 'H' on each leaf standing for Head, Heart, Hands, and Health.
White and green are the 4-H colors. The white symbolizes purity and high ideals, and the green represents growth, springtime, life and youth.

The four-leaf clover is a symbol of good luck.
The four-leaf clover is a rare type of clover with four leaves and an uncommon variation of the common, three-leaved clover. According to tradition, such leaves bring good luck to their finders, especially if found accidentally.
According to legend, each leaflet represents something: the first is for fame, the second is for wealth, the third is for love, and the fourth is for health.

Clover is a small plant with (usually) three leaves on each stem and purple, pink or white flowers.

The shamrock is a symbol of Ireland. It is a three-leafed old white clover.

clover
 

 


 

4-H4-Н нэр болон эмблем нь АНУ-н хуулиар баталгаажсан.
Албан ёсны 4-Н эмблем нь дөрвөн навчит гэрийн хошоонгор цэцгийн хэлбэртэй ба 4 ногоон навч бүрт цагаан өнгийн 4-Н үсэг бий.
Энэ нь эрхэм оюун (Head), элэг зүрх (Heart), эвийн гар (Head), эрдэнэт биеийг (Health) төлөөлнө. 4-Н эмблемийн өнгө нь цагаан ба ногоон. Цагаан өнгө нь цэвэр ариуныг, ногоон навчны өнгө нь дэлгэрэн хөгжих, эрч хүч, амьдралыг билэгдэнэ.

Дөрвөн навчит хошоонгор цэцэг нь аз хийморийн билэг тэмдэг гэгддэг. Голдуу гурван навчтай байх ба 4 навчтай нь нэн ховор. Иймээс 4 навчит цэцгийг олбол аз жаргалыг авчирна гэж үздэг байжээ.
Домогт өгүүлснийг үзвэл навч бүхэн билэгдэлтэй. 4 навч тус бүртээ алдар суу (Head or fame), хайр дурлал (Heart or love), элбэг дэлбэг (Hand or wealth), эрүүл мэндийг (Health or body) билэгшээнэ.

Хошоонгор нь бөгөөд иш, шилбэндээ голдуу гурван навчтай, нил ягаан, ягаан эсвэл цагаан цэцэгтэй жижигхэн ургамал юм.

Гурван навчит хошоонгор цэцэг Ирланд улсын билэг тэмдэг болно.
гэрийн хошоонгор

 

 
 

 

 
 

Hit Counter last updated 09/17/2009